Dịch vụ hợp pháp hoá lãnh sự tại Việt Nam
Tại sao bạn phải đi đường vòng ở nước ngoài, trả nhiều tiền và đợi nhiều ngày để hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu dung tại Việt Nam? Tại sao bạn không chuyển cho công ty TNHH Tư vấn Hà Lê giấy tờ đã được công chứng, phí dịch vụ 700.000đ/bản + phí lãnh sự và lấy ngay kết quả sau 3-6 ngày?
Gọi 04.6273.8033 để thực hiện ngay dịch vụ

DỊCH VỤ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ TẠI VIỆT NAM
Giấy tờ cần chuẩn bị
  • Tài liệu đã có xác nhận của công chứng viên tại quốc gia ban hành tài liệu

  • Thư uỷ quyền/giới thiệu
Thời gian làm việc 1 – 7
ngày làm việc
Chi phí dịch vụ
  • Phí dịch vụ: 700.000đ/bản

  • Lệ phí Đại sứ/Lãnh sự: theo quy định của quốc gia ban hành tài liệu
Liên hệ
  • Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê
  • P.2104, khu A, toà nhà M3-M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh
  • ĐT: 04.6273.8033 – Fax: 04.62738028


---------- Post added at 04:56 PM ---------- Previous post was at 04:48 PM ----------

Hi vọng những thông tin này có thể giúp mọi người phần nào - là hành trang để hoàn thành và lưu thông tại nước ngoài và nước Việt Nam