Trời có web nãy giờ không quẳng ra luôn đi haha Cảm ơn nàng và hẹn gặp nàng tại trung tâm kekeke